Nytt signalbygg langs Omkjøringsveien

Lyngården

Er et nytt kontorbygg som består av BTA ca. 9.925 m2 kontorareal for utleie over 5 etasjer og BTA ca. 3.600 m2 kjeller, som i hovedsak er P-kjeller og lager.

Bygget huser ca 450 arbeidsplasser og er et signalbygg langs Omkjøringsveien/E6 med meget gode profileringsmuligheter.
Sentralt plassert med tanke på å kunne nå alle deler av byen innen en radius på ca 10-15 min.

– 75% utleid

KLP

Informasjon

Transport

Transport

Taxi: 368 meter
Bussholdeplass: 105 meter
Flybuss:  515 meter.

Fasiliteter

Fasiliteter

♦ Garasje/P-plass  ♦ Innendørs sykkelparkeringsplasser
♦ Sykkeldusj  ♦ Garderober  ♦ Tørkerom

Standard

Standard

Bygget er oppført etter BREEAM-Nor klassifisering
«Very Good» og ha energiklasse min. A.

Beliggenhet

Beliggenhet

Sentralt plassert ved siden av E6 på Moholt.
Flott utsikt nordover mot fjorden og Fosen.

Beskrivelse

♦ "Lyngården" er et nytt kontorbygg som består av BTA ca. 9.925 m2 kontorareal for utleie over 5 etasjer og BTA ca. 3.600 m2 kjeller, som i hovedsak er P-kjeller og lager. Bygget huser ca 450 arbeidsplasser.

♦ Beliggenheten byr på flott utsikt nordover mot fjorden og Fosen, men også mot nærområdene. Det vil bli flott opparbeidet grøntareal/park på framsiden av bygget mot Brøsetveien.

♦ Bygget er et signalbygg langs Omkjøringsveien/E6 med meget god profilering. Bygningskroppen utgjør i seg seg selv en støyskjerm for nabolaget, og godt isolerte fasader og vinduer sørger for et rolig og godt arbeidsmiljø innendørs.

♦ Sikksakk-formen i grunnplanen har gitt bygget tilnavnet ”Lyngården”. Bygningskroppen er formet slik at den danner uterom på hver side av bygningen. De to knekkene i hovedformen vil i tillegg motvirke at bygningen fremstår som en monoton kontorblokk, og er et blikkfang med god profilering mot E6.

♦ Det øverste planet (plan 5) ligger sentrert på hovedvolumet og bidrar til å dempe virkningen av den langstrakte formen.

♦ Kantinen er lokalisert i byggets toppetasje (5. etg), og med en spektakulær tilhørende takterasse er det en fantastisk utsikt utover fjorden og Fosenalpene. I tilknytning til kantinen er det etableres et felles møterom med kapasitet for inntil 40 personer. Bygget har en meget god parkeringsdekning med ca 110 parkeringsplasser på bakkeplan og ca 130 parkeringsplasser i p-kjeller, totalt ca 240 parkeringsplasser. Ca 160 innvendige sykkelparkeringsplasser med egen sykkeldusj og tilhørende garderobefasiliteter og tørkerom.
♦ P.t er ca 75% av kontorarealene utleid og bygget sto ferdig 01.04.2019.

Leietakere som har signert i bygget er:
♦ Microchip Technology Norway AS
♦ SpareBank 1 SMN
♦ SpareBank 1 Regnskapshuset
♦ EiendomsMegler 1
♦ Schneider Electrics Norge AS
♦ NCC Norge AS.
♦ Itema AS
♦ Abchus AS
♦ Rett Hjem Bolig AS
♦ Pareto Wealth Management AS
♦ Fagerhaug & Olstad AS

Bilder

Busskart

Om lokalene

Interiør i lokalene vil som utgangspunkt være:

♦ Kontorer og møterom benyttes systemvegger med glassfronter mot transportsoner og tette skillevegger mellom kontorer.

♦ Faste skillevegger og innside yttervegger er gipsplatekledt med malt overflate.

♦ Kvalitet på system- og innervegger med hensyn til lydmessige forhold, dimensjoneres i henhold til krav i Byggeforskriftene.

♦ Vegger i toaletter og våtrom utføres med overflate av keramiske fliser.

♦ Transport- og midtsoner i utleiearealer har demonterbar, nedforet systemhimling av mineralullplater.

♦ For ivaretakelse av bl.a. akustikk- og BREEAM-krav vil leietakere få et utvalg forhåndsdefinerte belegg å velge mellom (teppe- eller banebelegg)

P.t. er ca 75% av kontorarealene utleid, og følgende arealer er fortsatt tilgjengelige:

2. etg: BTA ca 2 489 kvm inkl andel fellesarealer. Arealet kan deles i mindre enheter fom. ca 700 - 2489 kvm. (Etasjen er dimensjonert for inntil ca 150 arbeidsplasser.)

4. etg: BTA ca 263 kvm inkl andel fellesrealer.

♦ Ta gjerne kontakt for en nærmere presentasjon av dette nye signalbygget langs Omkjøringsveien!

Kart

Kontakt

Ta gjerne kontakt for en nærmere presentasjon av dette nye signalbygget langs Omkjøringsveien!