Desember 2017-januar 2018

I uke 4 vil vi koble oss til det offentlige ledningsnettet med vann og avløp.
Veien vil innsnevres noe i perioden arbeidet pågår. Det vil skiltes og vi vil i tillegg ha en trafikkvakt på plassen i hvert fall i starten av arbeidet for å forsikre oss om at trafikken flyter og sikkerheten for myke trafikanter ivaretas.

Montasje av betongelementer del A starter i uke 5.
I løpet av de neste 10 ukene (fra 29.01.2018) vil det reise seg 4 etasjer med betongelementer for ca. halvparten av bygget (ringet rundt med rødt).