Februar 2018

I uke 5 startet vi som planlagt med montasje av betongelementer på del A, delen mot sør. Dekkene over kjeller er montert og vi begynner nå å bevege oss oppover etasjene. Det vil i ukene framover reise seg 4 etasjer med betongelementer samt en inntrukket 5 etasje med stålsøyler og dragere.
Når montasjen av betongelementer er ferdig i uke 15 vil vi også starte montering av ytterveggselementer og taktekking for å få bygget tett. Samtidig starter vi smått med innvendige arbeider.
Det vil pågå fylling inntil kjellervegger og komprimering av dette fremover, noe som kan gi litt støy for naboer.

NCC og KLP har HMS som sitt viktigste fokusområde. Vi har for å ivareta sikkerheten til myke trafikanter utenfor byggeplassen har vi skiltet og lagt om gangfeltet langs Brøsetvegen. Vi ser dessverre at skiltingen og sperringen gjentatte ganger blir brutt av myke trafikanter, blant annet voksne som går sammen med små barn. Vi oppfordrer alle naboer om å respektere dette ved å benytte den midlertidige fotgjengerovergangen som er opparbeidet og følge gangfeltet videre på motsatt side av byggeplassen.
Håper alle kan respektere sperringene og følge skiltingen for å ivareta sikkerheten fremover.