Kontor 1 – 2. etg.

Oppsummering løsning:

  • 76 arbeidsplasser totalt:
  • 16 cellekontor
  • 60 arbeidsplasser i landskap
  • 2 møterom 12 personer
  • Totalt kontorareal: BTA 1156 kvm inkl andel fellesarealer.

NB: Bildet illustrerer kun et forslag på inredning.


Alle arbeidsplasser ligger ut mot fasaden, og har derfor godt med dagslys og utsyn.