NABO-info juni/juli

Vi nærmer oss tett bygg for hele Lyngården. Fasadeelementer er ferdig montert så nå gjenstår glassfasadene og noe taktekking av siste del. Det blir også kontinuerlig arbeid med komplettering av fasadene en god stund fremover. I uke 36 eller 37 vil tårnkrana som står på byggeplassen bli demontert. Ellers blir det en del utomhusarbeid de neste månedene som sannsynligvis vil gi noe støy i form av blant annet komprimering. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at vi har en «Ris&Ros» postkasse plassert på byggegjerdet ut mot Brøsetvegen, hvor det er åpent for alle og enhver å komme med tilbakemeldinger eller stille oss spørsmål dersom det er noe dere lurer på.