NABO-info mai/juni

Lyngården er nå på god vei opp, og stort sett hele trefasaden og aluminiumsfasaden på del A står ferdig. Det eneste som gjenstår her er kompletteringen av plater.

Videre fremover vil fasademontasjen på del B starte opp. Montasjen starter langs Brøsetveien, fortsetter rundt mot Kirkvollen, og avsluttes mot Omkjøringsvegen. Her vil det da foregå en del arbeid med bruk av tårnkran til heising. Mobilkrana som har vært på byggeplassen frem til nå kjøres ut, og vi står kun igjen med tårnkrana.

Oppstart av støttemur ut mot Omkjøringsvegen er også i gang, og her vil det foregå arbeider i noen uker fremover. Samtidig vil det bli en del komprimering av masser og grunnarbeider videre rundt langs del B mot Kirkvollen. Vi har som mål å gjøre oss minst mulig til bry for omgivelsene, og ønsker å arbeide så lite støyende som mulig for våre naboer.

Fremdriften går godt og vi er godt i gang med innvendige vegger i den første delen av bygget. Prefab-montasjen er snart ferdig, og ila juni skal dette arbeidet være avsluttet.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at vi har en «Ris&Ros» postkasse plassert på byggegjerdet ut mot Brøsetveien, hvor det er åpent for alle og enhver å komme med tilbakemeldinger eller stille oss spørsmål dersom det er noe dere lurer på.