Nabo-info oktober

Utomhusarbeid pågår for fullt. Utvendig betongstøp er ferdig og mye av det som skal asfalteres er asfaltert. Veien ut til Brøsetvegen gjenstår å asfaltere og deler av dette vil også stå igjen til våren. Den neste tiden vil det bli en del arbeid i Brøsetvegen som gjør at veien vil bli noe innsnevret. Vi skal koble oss til vann og avløp, samt legge ned trekkerør for fiber og montere et fordrøyningsbasseng. Vi prøver så godt det lar seg gjøre å ta hensyn til omkringliggende boliger og andre naboer av Lyngården, men det er bare å ta kontakt om dere har spørsmål.