Naboinfo-Mars

Vi går en hektisk periode i vente. Sammen med montering av betongelementer på resten av bygget vil vi også starte med montering av fasadeelementer på den delen betongelementene er på plass. Vi vil da starte med fasaden mot Brøsetvegen og montere denne opp til toppen før vi fortsetter på sørsiden av bygget og deretter fasaden mot omkjøringsveien. Taktekking vil også komme i gang ganske snart.
Fjernvarmeledningen er tilkoblet og lagt inn i bygget.
Litt informasjon om oppstart på de neste aktivitetene som blir synlig for naboer:

Uke 16:
– Stålkonstruksjon på plan 05 (øverste etasje del A).

Uke 17:
– Montering av fasadeelementer starter i uke 17.
– Betongelementmontasje resterende bygg mot Kirkvollen starter i uke 17.
– Lett-tak monteres over plan 05.

Planlagt status i slutten av Juni 2018.