November 2017

Vi er nå ferdige med det meste av transport fra utgraving av tomta.
Det vil fortsatt være en del anleggstrafikk for leveranser til betong og transport gravearbeider.
Skiltplan for Kirkvollen ved utkjøring til Brøsetveien har dessverre tatt lang tid, men vi har nå kommet et steg lengre. Vi har fått tilbakemelding fra de parter det kreves at vi involverer i en prosess med midlertidig skilting i en privat vei. Nå pågår en revidering av skiltplanen før den sendes ut til Statens Vegvesen for godkjenning.
Betongarbeider pågår nå for fullt og blir hovedaktiviteten frem til montasje av prefabrikkerte betongelementer starter i månedsskiftet Januar/februar.