Oktober 2017

Nabomøte er gjennomført. Fokus fra naboer på sikkerhet for myke trafikanter og vedlikehold/istandsetting av Kirkvollen etter overlevering.
NCC og KLP deler som avtalt en kostnad på reasfaltering av ca. 200m2 i Kirkvollen. Limes oppå eksisterende asfalt.
Transport av masser ut fra tomta vil pågå i et par uker til.

Hovedaktivitetene frem til jul vil i hovedsak være gravearbeider, betongarbeider og utvendig VA-anlegg.

KLP lager et område på prosjektets hjemmeside for utlegging av prosjektstatus.